Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Γνωστικές Περιοχές των Μαθημάτων
Τα μαθήματα της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. εντάσσονται σε εννέα (9) γνωστικές περιοχές:

 1. Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών [ ΗΡΥ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάλυση αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων. Εντάσσεται στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.
 2. Συστήματα [ ΣΥΣ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θεωρία συστημάτων (αυτόματο και βέλτιστος έλεγχος, νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική) και εφαρμογές τους (βιοϊατρική, έλεγχος ποιότητας). Εντάσσεται στον Τομέα Συστημάτων.
 3. Τηλεπικοινωνίες [ ΤΗΛ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα (τηλεφωνικά, δικτυακά, ασύρματα) και επεξεργασία πληροφορίας (ήχος, φωνή, εικόνα, δεδομένα). Εντάσσεται στον Τομέα Τηλεπικοινωνιών.
 4. Πληροφορική [ ΠΛΗ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε βασικές αρχές της πληροφορικής (προγραμματισμός, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, αλγόριθμοι, τεχνολογία λογισμικού). Εντάσσεται στον Τομέα Πληροφορικής.
 5. Εφαρμογές Κοινωνίας των Πληροφοριών [ ΕΚΠ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε σύγχρονες εφαρμογές της Πληροφορικής που καλύπτουν ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και βιομηχανίας. Εντάσσεται στον Τομέα Πληροφορικής.
 6. Ενεργειακά Συστήματα [ ΕΝΕ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε συμβατικά και μοντέρνα συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής και διαχείρισης ενέργειας. Εντάσσεται στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.
 7. Η.Μ.Μ.Υ. [ ΗΜΥ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γενικές γνώσεις για την επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, όπως δίνονται μέσα από σεμιναριακά μαθήματα, περιόδους πρακτικής άσκησης, κοκ.
 8. Μαθηματικά [ ΜΑΘ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε βασικά και προχωρημένα μαθηματικά για μηχανικούς.
 9. Φυσική [ ΦΥΣ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα φυσικής για μηχανικούς.

Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλες Σχολές εντάσσονται στις εξής γνωστικές περιοχές:

Χημεία [ ΧΗΜ ]

 1. Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα χημείας για μηχανικούς. Εντάσσεται στον Τομέα Χημείας του Τμήματος Επιστημών.
 2. Κοινωνία, Επιστήμη, Πολιτισμός [ ΚΕΠ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα ανθρωπιστικού περιεχομένου, κοινωνιολογία, φιλοσοφία, ιστορία επιστημών, πολιτική οικονομία και δίκαιο. Εντάσσεται στον Τομέα Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Επιστημών.
 3. Παραγωγή και Διοίκηση [ ΜΠΔ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα παραγωγής και διοίκησης, βιομηχανικού σχεδιασμού και σχεδιασμού με υπολογιστή. Εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
 4. Αγγλική Γλώσσα [ ΑΓΓ ]
  Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Εντάσσεται στον Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων.

Ιστοχώροι Μαθημάτων
Οι διδάσκοντες της Σχολής ΗΜΜΥ διατηρούν ενημερωμένες ιστοσελίδες με χρήσιμο ψηφιακό υλικό για όλα τα μαθήματα της Σχολής και αξιοποιούν μοντέρνες διαδικτυακές υπηρεσίες υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι ιστοσελίδες των μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε εξάμηνο, αλλά και το αρχείο των παλαιοτέρων εξαμήνων, διατηρούνται στον κεντρικό ιστοχώρο μαθημάτων της Σχολής. 
Κεντρικός Ιστοχώρος Μαθημάτων ΗΜΜΥ 

Πρόγραμμα Μαθημάτων/Εξετάσεων
Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και το πρόγραμμα των εξετάσεων σε κάθε εξεταστική περίοδο καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης: 
Πρόγραμμα Μαθημάτων/Αιθουσών/Εξετάσεων 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης