Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Έρευνα

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) είναι ιδιαίτερα δραστήρια στη διεξαγώγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, χρηματοδοτούμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, το Υπουργείο Παιδείας, την Περιφέρεια Κρήτης, ΟΤΑ, και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στα προγράμματα αυτά απασχολούνται δεκάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την καλύτερη εκπαίδευσή τους και την εξοικείωση με την έρευνα.

Η διαχείριση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, και αναπτυξιακών προγραμμάτων γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

H Ερευνητική Πολιτική της Σχολής ΗΜΜΥ στοχεύει στην βασική, τεχνολογική, ή εφαρμοσμένη έρευνα η οποία προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα αποτελεί επίσης στρατηγική επιλογή της Σχολής.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης