Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Σχολής είναι:

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά 

Γραμματεία Σχολής

Τηλ: 28210 37358, 28210 37218
email: ece_secretary<στο>tuc.gr

Κοσμήτορας

Για επικοινωνία με τον κοσμήτορα της Σχολής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση ece_dean<στο>tuc.gr

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης