Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Οι σπουδές στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση μηχανικών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών, των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, και των συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας σε όλους τους παραπάνω τομείς, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόμενης τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ καλύπτει πληρέστατα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά χτίζουν πάνω στις βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής και Προγραμματισμού, οι οποίες παρέχονται στα πρώτα έτη σπουδών, και καλύπτουν σε εύρος και βάθος όλο το γνωστικό αντικείμενο του ΗΜΜΥ.

Σημειώνεται ότι σημαντικός στόχος της Σχολής ΗΜΜΥ είναι η επαφή των φοιτητών με την έρευνα. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσω διδασκαλίας πολύ ειδικευμένων και μοντέρνων γνωστικών αντικειμένων (πχ, Βιοτεχνολογία, Μηχανική Μάθηση – Μεγάλα Δεδομένα, Αναδιατασσόμενα Συστήματα, Ασύρματες Επικοινωνίες, Συστήματα VLSI, Οπτοηλεκτρονική, Παράλληλοι και Κατανεμημένοι Υπολογιστές και Αλγόριθμοι, Θεωρία Κωδίκων και Πληροφορίας, κοκ).

Οι απόφοιτοι της Σχολής ΗΜΜΥ (1) συνεχίζουν για μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης ή Διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της χώρας ή του εξωτερικού, (2) στελεχώνουν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, (3) δημιουργούν εταιρείες start-up, (4) εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες, και (5) εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η Στοχοθεσία Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ εγκρίθηκε από την 7η Συνέλευση Τμήματος/03.02.2022.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθορίζονται από τον Νόμο 6422/1934 για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, μαζί με τα συναφή Βασιλικά ή Προεδρικά διατάγματα.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης