Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Γνωστικές Περιοχές των Μαθημάτων

Τα μαθήματα της Σχολής ΗΜΜΥ εντάσσονται σε οκτώ (8) γνωστικές περιοχές.

1. Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών [ ΗΡΥ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε σχεδιασμό, υλοποίηση, και ανάλυση αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων.

2. Συστήματα [ ΣΥΣ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θεωρία συστημάτων (αυτόματος και βέλτιστος έλεγχος, νευρωνικά δίκτυα, ασαφής λογική) και εφαρμογές τους (βιοϊατρική, έλεγχος ποιότητας).

3. Τηλεπικοινωνίες [ ΤΗΛ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα (τηλεφωνικά, δικτυακά, ασύρματα) και επεξεργασία πληροφορίας (ήχος, φωνή, εικόνα, δεδομένα).

4. Πληροφορική [ ΠΛΗ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε βασικές αρχές της πληροφορικής (προγραμματισμός, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, αλγόριθμοι, τεχνολογία λογισμικού).

5. Ενεργειακά Συστήματα [ ΕΝΕ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε συμβατικά και μοντέρνα συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής, και διαχείρισης ενέργειας.

6. Επιστήμη ΗΜΜΥ [ ΗΜΥ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γενικές γνώσεις για την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, όπως δίνονται μέσα από σεμιναριακά μαθήματα, περιόδους πρακτικής άσκησης, κοκ.

7. Μαθηματικά [ ΜΑΘ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε βασικά και προχωρημένα μαθηματικά για μηχανικούς.

8. Φυσική [ ΦΥΣ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα φυσικής για μηχανικούς.

 

Τα μαθήματα που προσφέρονται από ακαδημαϊκές μονάδες εκτός της Σχολής ΗΜΜΥ εντάσσονται στις εξής γνωστικές περιοχές.

1. Χημεία [ ΧΗΜ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα χημείας για μηχανικούς.

2. Κοινωνία, Επιστήμη, Πολιτισμός [ ΚΕΠ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα ανθρωπιστικού περιεχομένου.

3. Παραγωγή και Διοίκηση [ ΜΠΔ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις σε θέματα παραγωγής και διοίκησης, βιομηχανικού σχεδιασμού, και σχεδιασμού με υπολογιστή. Εντάσσεται στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

4. Αγγλική Γλώσσα [ ΑΓΓ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις στην προφορική και γραπτή χρήση της αγγλικής γλώσσας. Εντάσσεται στο Γλωσσικό Κέντρο (ΚεΓΕΠ).

5. Κινεζική Γλώσσα [ ΚΙΝ ]
Η περιοχή αυτή καλύπτει γνώσεις στην προφορική και γραπτή χρήση της κινεζικής γλώσσας. Εντάσσεται στο Γλωσσικό Κέντρο (ΚεΓΕΠ).

 

Κωδικοποίηση των Μαθημάτων

Για εύκολη αναφορά τα μαθήματα της Σχολής ΗΜΜΥ έχουν κωδικοποιηθεί ως εξής.

 • Προηγείται η συντομογραφία της γνωστικής περιοχής.

 • Ακολουθεί ένας τριψήφιος αριθμητικός κωδικός.

 • Το πρώτο ψηφίο υποδηλώνει το έτος σπουδών στο οποίο αντιστοιχεί το μάθημα.

 • Το δεύτερο ψηφίο είναι 0 για υποχρεωτικά μαθήματα και 1 ή 2 για μαθήματα επιλογής.

 • Το τρίτο ψηφίο είναι ο αύξων αριθμός του μαθήματος στην αντίστοιχη περιοχή.

 

Αναλυτική Περιγραφή των Μαθημάτων

Στους παρακάτω συνοπτικούς πίνακες αναγράφονται όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών ανά εξάμηνο. Για κάθε μάθημα σημειώνεται ο τίτλος, ο κωδικός, οι πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (ΔΙ), οι εβδομαδιαίες ώρες φροντιστηρίου (ΦΡ), οι εβδομαδιαίες ώρες εργαστηρίου (ΕΡ), τα απαραίτητα προαπαιτούμενα μαθήματα και τα συνιστώμενα προαπαιτούμενα μαθήματα. Στη συνέχεια παρατίθενται πληροφορίες σχετικά τα μαθήματα από τα οποία μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, καθώς και ορισμένοι περιορισμοί όσον αφορά στην επιλογή τους.

ECTS: πιστωτικές μονάδες ΦΡ: εβδομαδιαίες ώρες φροντιστηρίου Προαπ.: απαραίτητα προαπαιτούμενα
ΔΙ: εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ΕΡ: εβδομαδιαίες ώρες εργαστηρίου Συνιστ.: συνιστώμενα προαπαιτούμενα

 

loading

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για τη δήλωση ορισμένων υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ και την επιτυχή εγγραφή σε αυτά απαιτείται απαραίτητα η επιτυχής ολοκλήρωση συγκεκριμένων υποχρεωτικών μαθημάτων κατωτέρων εξαμήνων, όπως έχει αποφασισθεί από τη Συνέλευση της Σχολής. Τα μαθήματα αυτά, καθώς και η σχέση εξάρτησής τους με τα αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα, φαίνονται αναλυτικά στο παρακάτω γράφημα εξαρτήσεων. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν εξαρτήσεις μεταξύ μαθημάτων αποκλειστικά του ίδιου έτους, ώστε οι φοιτητές να έχουν πολλαπλές ευκαιρίες επιτυχούς ολοκλήρωσης των προαπαιτούμενων μαθημάτων.

Επιλογή Μαθημάτων

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών στη Σχολή ΗΜΜΥ οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τουλάχιστον δεκαέξι (16) κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα σύμφωνα με τους παρακάτω περιορισμούς. Σημειώνεται ότι τα προσφερόμενα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα δεν προσφέρονται απαραίτητα τα ίδια σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα έτη στα οποία έχει προσφερθεί κάθε κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα καταγράφονται στον σύνδεσμο https://www.ece.tuc.gr/el/spoydes/proptychiakes-spoydes/programma-proptychiakon-spoydon/mathimata-epilogis-prosferomena-apo-ti-scholi-immy.

 • Τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα εντός της Σχολής ΗΜΜΥ: Τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα που διδάσκονται εντός της Σχολής ΗΜΜΥ αναγράφονται ανά εξάμηνο στους πίνακες παραπάνω και φέρουν κωδικούς ΗΡΥ, ΠΛΗ, ΕΚΠ, ΤΗΛ, ΣΥΣ, ΕΝΕ, ΜΑΘ, ΦΥΣ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επίσης και (α) μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής με τους αντίστοιχους κωδικούς που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής, εφόσον το επιθυμεί, κατόπιν άδειας του διδάσκοντος, το πολύ δύο εκ των οποίων δύναται να προσμετρηθεί στις προϋποθέσεις αποφοίτησης, καθώς και (β) τα μαθήματα ΗΜΥ 311 Πρακτική Άσκηση Ι, ΗΜΥ 411 Πρακτική Άσκηση ΙΙ, ΗΜΥ 412 Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ, και ΗΜΥ 511 Πρακτική Άσκηση Erasmus+, το πολύ ένα εκ των οποίων δύναται να προσμετρηθεί στις προϋποθέσεις αποφοίτησης.

 • Το πολύ ένα (1) μάθημα από τα παρακάτω (εκτός Σχολής ΗΜΜΥ)

  • ΧΗΜ 111 Γενική Χημεία
  • ΜΠΔ 311 Προσομοίωση
  • ΜΠΔ 411 Δυναμικός Προγραμματισμός
  • ΜΠΔ 412 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία
  • ΜΠΔ 512 / ΣΥΣ 512 Ρομποτική
 • Το πολύ ένα (1) μάθημα από τα παρακάτω (ΚΕΠ)

  • ΚΕΠ 311 Κοινωνιολογία
  • ΚΕΠ 312 Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης
  • ΚΕΠ 313 Τέχνη και Τεχνολογία
  • ΚΕΠ 314 Πολιτική Οικονομία
  • ΚΕΠ 315 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
  • ΚΕΠ 316 Ιστορία του Πολιτισμού
  • ΚΕΠ 411 Μικρο- και Μακρο- Οικονομική Ανάλυση
  • ΚΕΠ 412 Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας
  • ΚΕΠ 413 Βιομηχανική Κοινωνιολογία

Συνιστάται η προσοχή των φοιτητών στην επιλογή μαθημάτων ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός πιστωτικών μονάδων προς λήψη διπλώματος.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης