Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η Σχολή

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) είναι μία από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. Σήμερα η Σχολή ΗΜΜΥ έχει 27 καθηγητές, εκ των οποίων το 70% έχουν αποκτήσει το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµά τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρκετοί εργάστηκαν στο εξωτερικό πριν ενταχθούν στο δυναμικό της Σχολής. Επιπλέον, η Σχολή έχει σήμερα 25 μέλη επιστημονικού προσωπικού και 3 διοικητικές υπαλλήλους και υποδέχεται 150-200 πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Οι σπουδές στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση μηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής και αρχιτεκτονικής υπολογιστών, της πληροφορικής, των συστημάτων αυτόματου ελέγχου, των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, και των τηλεπικοινωνιών. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης τεχνολογίας.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι κτισμένο στο Ακρωτήρι σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 3000 στρεμμάτων, 7 χιλ. ΒΑ της πόλης των Χανίων. Οι διοικητικές υπηρεσίες της σχολής και τα γραφεία του επιστημονικού προσωπικού βρίσκονται στα κτίρια της Σχολής εντός της Πολυτεχνειούπολης. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια γίνονται επίσης σε κτίρια εντός της Πολυτεχνειούπολης.

Tαχυδρομική Διεύθυνση Σχολής ΗΜΜΥ
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά

Γραμματεία Σχολής ΗΜΜΥ
Τηλ: +30-28210-37358
email: ece_secretary<στο>tuc.gr

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης