Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Παρακάτω παρατίθενται τα ακαδημαϊκά έτη στα οποία προσφέρονται τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται από προσωπικό της Σχολής ΗΜΜΥ.

loading
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης