Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

O τρόπος εισαγωγής των φοιτητών στη Σχολή ΗΜΜΥ, ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών ανά έτος, καθώς και οι ημερομηνίες εγγραφής των νέων φοιτητών ρυθμίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, και Αθλητισμού και την τρέχουσα νομοθεσία. Αναλυτικές πληροφορίες για τους νέους φοιτητές και την εγγραφή τους στη Σχολή ΗΜΜΥ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Σχολής, καθώς και στην κεντρική ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης