Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube
 • Έτος 2022 (Σεπτέμβριος 2021 - Αύγουστος 2022)

 • Έτος 2021 (Σεπτέμβριος 2020 - Αύγουστος 2021)

 • Έτος 2020 (Σεπτέμβριος 2019 - Αύγουστος 2020)

 • Έτος 2019 (Σεπτέμβριος 2018 - Αύγουστος 2019)

 • Έτος 2018 (Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2018)

 • Έτος 2017 (Σεπτέμβριος 2016 - Αύγουστος 2017)

 • Έτος 2016 (Σεπτέμβριος 2015 - Αύγουστος 2016)

 • Έτος 2015 (Σεπτέμβριος 2014 - Αύγουστος 2015)

 • Έτος 2014 (Σεπτέμβριος 2013 - Αύγουστος 2014)

 • Έτος 2013 (Σεπτέμβριος 2012 - Αύγουστος 2013)

 • Έτος 2012 (Σεπτέμβριος 2011 - Αύγουστος 2012)

 • Έτος 2011 (Σεπτέμβριος 2010 - Αύγουστος 2011)

 • Έτος 2010 (Σεπτέμβριος 2009 - Αύγουστος 2010)

 • Έτος 2009 (Σεπτέμβριος 2008 - Αύγουστος 2009)

 • Έτος 2008 (Σεπτέμβριος 2007 - Αύγουστος 2008)

 • Έτος 2007 (Σεπτέμβριος 2006 - Αύγουστος 2007)

 • Έτος 2006 (Σεπτέμβριος 2005 - Αύγουστος 2006)

 • Έτος 2005 (Σεπτέμβριος 2004 - Αύγουστος 2005)

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης