Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) είναι μία από τις πέντε Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και δέχθηκε για πρώτη φορά 30 προπτυχιακούς φοιτητές το 1990. Σήμερα η Σχολή ΗΜΜΥ έχει 27 καθηγητές, εκ των οποίων το 70% έχουν αποκτήσει το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµά τους σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και αρκετοί εργάστηκαν στο εξωτερικό πριν ενταχθούν στο δυναμικό της Σχολής. Επιπλέον, η Σχολή έχει σήμερα 25 μέλη επιστημονικού προσωπικού και 3 διοικητικές υπαλλήλους και υποδέχεται 150-200 πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

Η Σχολή ΗΜΜΥ προσφέρει ένα πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και τέσσερα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (τρία προγράμματα μεταπτυχιακού διπλώματος και ένα πρόγραμμα διδακτορικού διπλώματος). Στις υποδομές της Σχολής συγκαταλέγονται 11 εκπαιδευτικά/ερευνητικά εργαστήρια στα οποία διεξάγεται προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αλλά και διεθνώς ανταγωνιστική έρευνα που προέρχεται από ανταγωνιστικές διαδικασίες (κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι 1773 και πλέον απόφοιτοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών της Σχολής έχουν ήδη καταξιωθεί σε όλους τους στίβους της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, ενώ πολλοί έχουν ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Απόφοιτοί μας είναι πλέον Καθηγητές σε πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης, και της Ελλάδας, ερευνητές σε διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα, και καταξιωμένοι επαγγελματίες σε μεγάλες εταιρείες (της Ελλάδας και του εξωτερικού) ή έχουν ιδρύσει δικές τους εταιρείες.

Τα αντικείμενα της Σχολής καλύπτουν όλο το φάσμα των σπουδών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, όπως Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Πληροφορική, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, και Τηλεπικοινωνίες, καθώς και τις βασικές επιστήμες Μαθηματικά και Φυσική. Σε όλα αυτά τα αντικείμενα οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται σε βάθος. Η Σχολή ΗΜΜΥ δίνει μεγάλη έμφαση στην πλήρη και ενδελεχή εκπαίδευση των φοιτητών της και για τον λόγο αυτόν τα περισσότερα μαθήματα έχουν και εργαστηριακό μέρος για πρακτική εμπειρία, η οποία συμπληρώνει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο κάθε μαθήματος που διδάσκεται από έδρας. Το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων γίνεται στα ίδια εργαστήρια στα οποία εκπονούνται διπλωματικές εργασίες αλλά και γίνεται μεταπτυχιακή έρευνα και οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν εύκολα να έλθουν σε επαφή με την ερευνητική διάσταση της Σχολής από τα πρώτα χρόνια των σπουδών τους.

Η έρευνα είναι σημαντικός πυλώνας της Σχολής γιατί μας επιτρέπει να παρακολουθούμε και να συμμετέχουμε ενεργά στις εξελίξεις της επιστήμης μας σε διεθνές επίπεδο, κάτι που έχει άμεσες θετικές συνέπειες στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Η ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής έχει φέρει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις όπως πολλαπλά βραβεία καλύτερων δημοσιεύσεων (best paper awards). Η εξωστρέφεια της Σχολής είναι επίσης έκδηλη με τη συμμετοχή ομάδων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνείς και άλλους διαγωνισμούς, σε κάποιους από τους οποίους έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις.

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης