Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Διασφάλιση Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της Σχολής ΗΜΜΥ, κατόπιν έγκρισης από την 7η/03.02.2022 Συνέλευση Τμήματος.

Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων

Ο Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων της Σχολής ΗΜΜΥ, κατόπιν έγκρισης από την 11η/16.12.2022 Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ.

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής ΗΜΜΥ, κατόπιν έγκρισης από τη 10η/02.12.2022 Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ.

Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή της Σχολής ΗΜΜΥ, κατόπιν έγκρισης από τη Συνέλευση της Σχολής ΗΜΜΥ.

Ετήσιες Αναφορές Δραστηριοτήτων

Οι Ετήσιες Αναφορές Δραστηριοτήτων της Σχολής ΗΜΜΥ, από το Ακαδημαϊκό Έτος 2004-2005 έως σήμερα.

Εξωτερική Αξιολόγηση

Η Εξωτερική Αξιολόγηση της Σχολής ΗΜΜΥ από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) το 2011.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για θέματα διασφάλισης ποιότητας, παρέχονται από τη σχετική σελίδα διασφάλισης ποιότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης