Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Μέλη Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

Ευτύχιος Κουτρούλης, Καθηγητής

Αθανάσιος Λιάβας, Καθηγητής

Βασίλης Σαμολαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης