Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εξωτερική Αξιολόγηση της Σχολής

Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής ΗΜΜΥ από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) το 2011.

Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Η Έκθεση Πιστοποίησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) το 2023.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης