Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Στοχοθεσία Ποιότητας

Η Στοχοθεσία Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΗΜΜΥ, κατόπιν έγκρισης από την 7η Συνέλευση Τμήματος/03.02.2022.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης