Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Απόφοιτοι άλλων ΑΕΙ, ΤΕΙ, Σχολών Διετούς Φοίτησης ή ισότιμων προς αυτές, δύνανται να καταταγούν στη Σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης, αφού υποβληθούν επιτυχώς σε κατατακτήριες εξετάσεις που αφορούν σε συγκεκριμένα μαθήματα της Σχολής τα οποία ανακοινώνονται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές το πρώτο δεκαπενθήμερο μηνός Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο μηνός Δεκεμβρίου.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης