Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Κυριότερα σημεία Αναμόρφωσης Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Μαθήματα που αλλάζουν εξάμηνο (Χειμερινό από/σε Εαρινό):

 • Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων
  2020-2021 Εαρινό
  2021-2022 Χειμερινό (3ο)
 • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων
  2020-2021 Χειμερινό (3ο)
  2021-2022 Εαρινό (4ο)
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
  2020-2021 Χειμερινό (5ο)
  2021-2022 Χειμερινό (5ο)
  2022-2023 Εαρινό (6ο)
 • Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ
  2020-2021 Εαρινό (6ο)
  2021-2022 Εαρινό (6ο)
  2022-2023 Χειμερινό ή Εαρινό
  2023-2024 Χειμερινό (7ο)

Μετονομασίες Μαθημάτων

 • Το μάθημα «Μαθηματικά Ι» μετονομάζεται σε «Λογισμός Μίας Μεταβλητής»
 • Το μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ» μετονομάζεται σε «Λογισμός Πολλών Μεταβλητών»
 • Το μάθημα «Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και την Πληροφορική» μετονομάζεται σε «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό»
 • Το μάθημα «Δομημένος Προγραμματισμός» μετονομάζεται σε «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός»
 • Το μάθημα «Θεωρία και Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχου» μετονομάζεται σε «Συστήματα Ελέγχου»
 • Το μάθημα «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» μετονομάζεται σε «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι»
 • Το μάθημα «Ανάλυση Εγκαταστάσεων και Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» μετονομάζεται σε «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ»
 • Το μάθημα «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο και Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» μετονομάζεται σε «Σχεδιασμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων»

Νέα Μαθήματα

 • Στοιχεία Μαθηματικών για ΗΜΜΥ : Θα διδαχθεί για πρώτη φορά το 2020-2021 Εαρινό (2ο)
 • Θεωρία Πιθανοτήτων : Θα διδαχθεί για πρώτη φορά το 2020-2021 Χειμερινό (3ο)
 • Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα : Θα διδαχθεί πρώτη φορά το 2021-2022 Χειμερινό (3ο)

Μαθήματα που καταργούνται

 • Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική : Δεν θα ξαναδιδαχθεί
 • Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα : Δεν θα ξαναδιδαχθεί
 • Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση : Διδάσκεται ως υποχρεωτικό μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Κατόπιν καταργείται.
 • Ψηφιακοί Υπολογιστές ΗΡΥ201 : Διδάσκεται ως υποχρεωτικό μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Κατόπιν αντικαθίσταται από το μάθημα Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα
 • Γραμμικά Συστήματα : Δεν θα ξαναδιδαχθεί ως υποχρεωτικό. Θα παραμείνει ως επιλογής.

Μεταβατικές Διατάξεις Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για τους φοιτητές που εισήχθησαν από 2010-2011 έως και 2019-2020

Υποχρεώσεις για λήψη Διπλώματος

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που οφείλει το μάθημα 3ου εξαμήνου ΜΑΘ 107 «Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική» (το οποίο καταργείται) υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα 2ου εξαμήνου ΜΑΘ 104 «Στοιχεία Μαθηματικών για ΗΜΜΥ».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που οφείλει το μάθημα 4ου εξαμήνου ΤΗΛ 202 «Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα» (το οποίο καταργείται) υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα 3ου εξαμήνου ΜΑΘ 201 «Θεωρία Πιθανοτήτων».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που οφείλει το μάθημα 7ου εξαμήνου ΣΥΣ 401 «Γραμμικά Συστήματα» (το οποίο μετατρέπεται σε μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα επιπλέον μάθημα επιλογής του Τμήματος (ο φοιτητής/η φοιτήτρια δηλώνει στη Γραμματεία αυτό το μάθημα επιλογής και η Γραμματεία αντικαθιστά με αυτό το υποχρεωτικό «Γραμμικά Συστήματα», αποδίδοντας 6 ECTS, έτσι ώστε να συμπληρώνεται ο αριθμός των ECTS και το απαιτούμενο πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων).

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μετά το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οφείλει το μάθημα 4ου εξαμήνου ΗΡΥ 203 «Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση» (το οποίο θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και στη συνέχεια θα καταργηθεί) υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα επιπλέον μάθημα επιλογής του Τμήματος.

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μετά το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οφείλει το μάθημα ΗΡΥ 201 «Ψηφιακοί Υπολογιστές» (το οποίο θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και στη συνέχεια θα καταργηθεί) υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα ΗΡΥ 202 «Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα».

Προαπαιτούμενα μαθήματα

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μέχρι το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οφείλει το μάθημα ΠΛΗ 201 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων» δύναται να εγγραφεί στο μάθημα ΠΛΗ 303 «Βάσεις Δεδομένων» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΠΛΗ 102 («Δομημένος Προγραμματισμός» του Οδηγού Σπουδών μέχρι το 2019, «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός» του Οδηγού Σπουδών 2020).

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μέχρι το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οφείλει το μάθημα ΗΡΥ 201 «Ψηφιακοί Υπολογιστές» δύναται να εγγραφεί στο μάθημα ΠΛΗ 301 «Λειτουργικά Συστήματα» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΠΛΗ 101 («Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική» του Οδηγού Σπουδών μέχρι το 2019, «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» του Οδηγού Σπουδών 2020).

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μετά το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οφείλει το μάθημα ΗΡΥ 203 «Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση», δύναται να εγγραφεί στο μάθημα ΗΡΥ 302 «Οργάνωση Υπολογιστών» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς είτε στο μάθημα ΗΡΥ 201 «Ψηφιακοί Υπολογιστές» είτε στο μάθημα ΗΡΥ 202 «Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μέχρι το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οφείλει το μάθημα ΤΗΛ 202 «Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα», δύναται να εγγραφεί στο μάθημα ΤΗΛ 302 «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΜΑΘ 201 «Θεωρία Πιθανοτήτων».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που χρωστάει το μάθημα «Θεωρία και Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχουν», πρέπει να περάσει το μάθημα «Συστήματα Ελέγχου» (το οποίο το αντικατέστησε), χωρίς υποχρέωση προαπαιτούμενου.

Συμπλήρωση Μεταβατικών Διατάξεων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Προαπαιτούμενα μαθήματα

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Λογική Σχεδίαση» ή στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό».
 • Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών Ι» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων - Στατιστική» (που καταργήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) ή στο μάθημα «Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα» (που καταργήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) ή στο μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων» (που διδάχθηκε για πρώτη φορά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) ή στο μάθημα «Στοιχεία Μαθηματικών για ΗΜΜΥ» (που διδάχθηκε για πρώτη φορά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021).
 • Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Σήματα και Συστήματα» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Λογισμός Μίας Μεταβλητής» ή στο μάθημα «Λογισμός Πολλών Μεταβλητών».
 • Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Λογισμός Μίας Μεταβλητής» ή στο μάθημα «Λογισμός Πολλών Μεταβλητών».

Συμπλήρωση Μεταβατικών Διατάξεων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (9η /9-3-2022 Συνέλευση Τμήματος ΗΜΜΥ)

Προαπαιτούμενα μαθήματα

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Ηλεκτρονική Ι» ακόμη και αν δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων».
 • Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός)» ή στο μάθημα «Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων».
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης