Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Υποχρεώσεις για λήψη Διπλώματος

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που οφείλει το μάθημα 3ου εξαμήνου ΜΑΘ 107 «Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστική» (το οποίο καταργείται) υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα 2ου εξαμήνου ΜΑΘ 104 «Στοιχεία Μαθηματικών για ΗΜΜΥ».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που οφείλει το μάθημα 4ου εξαμήνου ΤΗΛ 202 «Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα» (το οποίο καταργείται) υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα 3ου εξαμήνου ΜΑΘ 201 «Θεωρία Πιθανοτήτων».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που οφείλει το μάθημα 7ου εξαμήνου ΣΥΣ 401 «Γραμμικά Συστήματα» (το οποίο μετατρέπεται σε μάθημα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό) υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα επιπλέον μάθημα επιλογής του Τμήματος (ο φοιτητής/η φοιτήτρια δηλώνει στη Γραμματεία αυτό το μάθημα επιλογής και η Γραμματεία αντικαθιστά με αυτό το υποχρεωτικό «Γραμμικά Συστήματα», αποδίδοντας 6 ECTS, έτσι ώστε να συμπληρώνεται ο αριθμός των ECTS και το απαιτούμενο πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων).

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μετά το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οφείλει το μάθημα 4ου εξαμήνου ΗΡΥ 203 «Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση» (το οποίο θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και στη συνέχεια θα καταργηθεί) υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα επιπλέον μάθημα επιλογής του Τμήματος.  (Ο φοιτητής / η φοιτήτρια δηλώνει στη Γραμματεία αυτό το μάθημα επιλογής και η Γραμματεία αντικαθιστά με αυτό το υποχρεωτικό «Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση», αποδίδοντας 6 ECTS, έτσι ώστε να συμπληρώνεται ο αριθμός των ECTS και το απαιτούμενο πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων).

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μετά το πέρας του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οφείλει το μάθημα ΗΡΥ 201 «Ψηφιακοί Υπολογιστές» (το οποίο θα διδαχθεί για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και στη συνέχεια θα καταργηθεί) υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα ΗΡΥ 202 «Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και οφείλει το μάθημα 2ου εξαμήνου ΜΑΘ 203 «Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών» (το οποίο προσφέρθηκε ως υποχρεωτικό μάθημα για τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010) υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα ΜΑΘ 104 «Στοιχεία Μαθηματικών για ΗΜΜΥ» ή το μάθημα ΜΑΘ 211 «Διαφορικές Εξισώσεις» (ο φοιτητής / η φοιτήτρια δηλώνει στη Γραμματεία το μάθημα ΜΑΘ 104 «Στοιχεία Μαθηματικών για ΗΜΜΥ» ή το μάθημα ΜΑΘ 211 «Διαφορικές Εξισώσεις» και η Γραμματεία αντικαθιστά με αυτό το υποχρεωτικό μάθημα «Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών», αποδίδοντας 6 ECTS, έτσι ώστε να συμπληρώνεται ο αριθμός των ECTS και το απαιτούμενο πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων).

Προαπαιτούμενα μαθήματα

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μέχρι το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οφείλει το μάθημα ΠΛΗ 201 «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων» δύναται να εγγραφεί στο μάθημα ΠΛΗ 303 «Βάσεις Δεδομένων» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΠΛΗ 102 («Δομημένος Προγραμματισμός» του Οδηγού Σπουδών μέχρι το 2019, «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός» του Οδηγού Σπουδών 2020).

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μέχρι το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οφείλει το μάθημα ΗΡΥ 201 «Ψηφιακοί Υπολογιστές» δύναται να εγγραφεί στο μάθημα ΠΛΗ 301 «Λειτουργικά Συστήματα» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΠΛΗ 101 («Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική» του Οδηγού Σπουδών μέχρι το 2019, «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» του Οδηγού Σπουδών 2020).

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μετά το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 οφείλει το μάθημα ΗΡΥ 203 «Προχωρημένη Λογική Σχεδίαση», δύναται να εγγραφεί στο μάθημα ΗΡΥ 302 «Οργάνωση Υπολογιστών» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς είτε στο μάθημα ΗΡΥ 201 «Ψηφιακοί Υπολογιστές» είτε στο μάθημα ΗΡΥ 202 «Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που μέχρι το πέρας του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 οφείλει το μάθημα ΤΗΛ 202 «Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα», δύναται να εγγραφεί στο μάθημα ΤΗΛ 302 «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΜΑΘ 201 «Θεωρία Πιθανοτήτων».

 • Φοιτητής/φοιτήτρια που χρωστάει το μάθημα «Θεωρία και Εφαρμογές Αυτομάτου Ελέγχουν», πρέπει να περάσει το μάθημα «Συστήματα Ελέγχου» (το οποίο το αντικατέστησε), χωρίς υποχρέωση προαπαιτούμενου.

Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 • δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Λογική Σχεδίαση» ή στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό».
 • δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών Ι» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων - Στατιστική» (που καταργήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) ή στο μάθημα «Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα» (που καταργήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) ή στο μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων» (που διδάχθηκε για πρώτη φορά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) ή στο μάθημα «Στοιχεία Μαθηματικών για ΗΜΜΥ» (που διδάχθηκε για πρώτη φορά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021).
 • δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Σήματα και Συστήματα» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Λογισμός Μίας Μεταβλητής» ή στο μάθημα «Λογισμός Πολλών Μεταβλητών».
 • δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Ηλεκτρονική Ι» ακόμη και αν δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων».

Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 • δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Σήματα και Συστήματα» ή στο μάθημα «Στοιχεία Μαθηματικών για ΗΜΜΥ» ή στο μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων - Στατιστική».

Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ή το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 • δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Φυσική (Ηλεκτρομαγνητισμός)» ή στο μάθημα «Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων».
 • δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Σήματα και Συστήματα» ή στο μάθημα «Πιθανότητες και Τυχαία Σήματα» (που καταργήθηκε στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) ή στο μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων» (που διδάχθηκε για πρώτη φορά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021).

Φοιτητής/φοιτήτρια που εισήχθη στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 • δύναται να εγγραφεί στο μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων» αν έχει εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα «Λογισμός Μίας Μεταβλητής» ή στο μάθημα «Λογισμός Πολλών Μεταβλητών».
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης