Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023 του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bE2bkfcLrOpRyMXNgXhdUxn3BvnOWGA7PgZM90f-E-s/edit?usp=share_link&ouid=113698780309331844209&rtpof=true&sd=true.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης