Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Προγράμματα Ανταλλαγής

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Σχολή ΗΜΜΥ συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ για ανταλλαγές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μέσω συμφωνιών με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Σχολής ΗΜΜΥ.

Διεθνή Προγράμματα

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Pharos Summit 2022: Greek - U.S. Collaboration in Higher Education," η Σχολή ΗΜΜΥ υπέγραψε το 2023 συμφωνία με το University of Southern California για ανταλλαγές προπτυχιακών φοιτητών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα Διεθνή Προγράμματα της Σχολής ΗΜΜΥ.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης