Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Πληροφορίες για Υποτροφίες

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορούν να ενημερώνονται για Υποτροφίες Σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, από το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Ιδρύματος.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης