Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από τη Σχολή ΗΜΜΥ το Χειμερινό Εξάμηνο 2023 είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V_hmieOXeGd5w7v7QvK7o3Yta96x-1i1AFQVAMJotrc/edit?usp=sharing.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης