Βασιλική Γρηγοράκη
Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής

+ 30 28210 37218
vicky<στο>ece.tuc.gr 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--