Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037755
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037211
Επίκουρος Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037399
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037209
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037226
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037228
Καθηγητής
Πρύτανης
Τηλ: 2821037001
Αναπληρωτής Καθηγητής
(σε άδεια)
 
Τηλ: 2821037344
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρύτανης
Τηλ: 2821037002, 2821037339
Καθηγητής
Κοσμήτορας
Τηλ: 2821037343
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037233
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037244
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037224
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037222
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037212
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037460
Καθηγητής
(σε άδεια)
 
Τηλ: 2821037377
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037210
Καθηγητής
(σε άδεια)
 
Τηλ: 2821037225
Επίκουρος Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037745
Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037229
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037757
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
Τηλ: 2821037230
Καθηγητής
(σε άδεια)
 
Τηλ: 2821037208
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης