Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube
Μόνιμος
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ: 2821037218
Συμβ.Εργ./Ερευν.
 
Τηλ: 2821037217
Συμβ.Εργ./Ερευν.
 
Τηλ: 2821037358
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης