Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Δημοσθένης Έλληνας
Μέλος ΔΕΠ της Σχολής ΗΜΜΥ έως το 2022
https://www.qlab.tuc.gr/en/people/faculty/d-ellinas
dellinas<στο>tuc.gr

 

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης