Δημήτρης Αγγελάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37755
angelakis<στο>ece.tuc.gr

Αντώνιος Δεληγιαννάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37415
adeli<στο>softnet.tuc.gr

Απόστολος Δόλλας

Καθηγητής

+30 28210 37228
dollas<στο>ece.tuc.gr

Δημοσθένης Έλληνας
Καθηγητής

+30 28210 37747
ellinas@ ece.tuc.gr

Μιχάλης Ζερβάκης
Καθηγητής

Αντιπρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

+30 28210 37206
michalis<στο>display.tuc.gr

Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης
Καθηγητής

+30 28210 37213,
+30 28210 37201
koskal<στο>elci.tuc.gr

Γεώργιος Καρυστινός
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37343
karystinos<στο>telecom.tuc.gr

Ευτύχιος Κουτρούλης
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37233
efkout<στο>electronics.tuc.gr

Πολυχρόνης Κουτσάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37235
polk<στο>telecom.tuc.gr

Μιχαήλ Λαγουδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αντιπρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

+30 28210 37244
lagoudakis<στο>intelligence.tuc.gr

Αθανάσιος Λιάβας
Καθηγητής
Κοσμήτορας της Σχολής

+30 28210 37224
liavas<στο>telecom.tuc.gr

Αικατερίνη Μανιά
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

+30 28210 37222
k.mania<στο>ced.tuc.gr

Δάφνη Μανουσάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια

+30 28210 37745
daphne<στο>ece.tuc.gr

Άγγελος Μπλέτσας
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37377
aggelos<στο>telecom.tuc.gr

Ματτίας Μπούχερ
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37210
bucher<στο>electronics.tuc.gr

Μίνως Πετράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37757
minos.petrakis<στο>gmail.com

Βασίλης Σαμολαδάς
Επίκουρος Καθηγητής

+30 28210 37230
vsam<στο>softnet.tuc.gr

Γεώργιος Χαλκιαδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής

+30 28210 37208
gehalk<στο>intelligence.tuc.gr

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--