Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Άλλες κατηγορίες προσωπικού

Συμβασιούχοι Διδάσκοντες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πολυτεχνείο Κρήτης»

Ευφροσύνη Δούτση
edoutsi<στο>ics.forth.grhttp://doutsiefrosini.wix.com/effrosynidoutsi 
Μαθήματα: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Μηχανική Όραση

Άγγελος Ιωάννου
aioannou1<στο>isc.tuc.gr | https://sites.google.com/view/ioannou/ 
Μαθήματα: Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Περικλής Παυλάκος
ppavlakos<στο>isc.tuc.gr
Μαθήματα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση και Διαφορικές Εξισώσεις

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης