Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Διαδικασία Αιτήσεων

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα παρακάτω προγράμματα ανταλλαγών καλούνται να παρακολουθούν τις προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων στην ιστοσελίδα κινητικότητας φοιτητών για σπουδές του Γραφείου Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Φοιτητές των οποίων η αίτηση για συμμετοχή στα παρακάτω προγράμματα ανταλλαγών γίνεται δεκτή θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη τη φόρμα αντιστοίχισης μαθημάτων στην Επιτροπή Erasmus της Σχολής ΗΜΜΥ πριν μεταβούν στο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

Συμφωνίες Erasmus+ της Σχολής ΗΜΜΥ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ενεργές συμφωνίες μεταξύ της Σχολής ΗΜΜΥ και Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Country University Outgoing TUC Students Study Level (1=Diploma, 2=M.Sc., 3=Ph.D.) Language Requirements ISCED Link Responsible ECE School Professor
Bulgaria Technical University - Sofia, Faculty of German Engineering and Economics Education (BG SOFIA16) 2 2, 3 English B1 Engineering & Engineering Trades (0710), Electronics & Automation (0714), Information & Communication Technologies (0610) Faculty’s website: , Course catalogue: , Erasmus+ application procedures Prof. Zervakis
Czech Republic MASARYK UNIVERSITY (CZ BRNO05), Research Centre for Toxic Compounds in the Environment 1 2, 3 English B2 Mathematics and Statistics / 0540, Biology / 0511, Biochemistry / 0512 , Prof. Zervakis
France EURECOM Sophia Antipolis 5 1, 2, 3 English B2 Information and Communication Technologies (ICTs) 061 Prof. Spyropoulos
France UNIVERSITE D' ORLEANS, INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT) DE CHARTRES (F ORLEANS01) , Dep. of Logistics and Transport 2 2, 3 English B1 / French Information and Communication Technologies (ICTs) 061 Prof. Zervakis
France UNIVERSITY TOULOUSE III-PAUL SABATIER (F TOULOUS03), Faculte des Sciences et d' Ingenierie 2 1, 2, 3 English B2 / French B2 Information and Communication Technologies (ICTs) 061 Prof. Chalkiadakis
Italy UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Dipartimento di Scienze e Metodi dell’ingegneria Reggio Emilia Campus 2 2, 3   Engineering and engineering trades, not further defined (0710) Electronics and automation (0714) , Prof. Zervakis
Italy UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO (I SALERNO01) Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM 2 2, 3 Italian A1 / English B2 Information and Communication Technologies (ICTs) / 0610, Engineering and Engineering Trades / 0710 , Prof. Koutroulis
Italy UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO (I SALERNO01) Department of Informatics 2 2, 3 Italian / English B1 Information and Communication Technologies (ICTs) 061 , Prof. Koutroulis
Italy UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (I TORINO01), Dip. di Matematica 2 (1 M.Sc. student, 1 Ph.D. student) 2, 3 No language requirements Engineering and Engineering Trades / 0710 Prof. Ellinas
Lithuania KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (LT KAUNAS02) Faculty of Electrical and Electronics Engineering 2 2, 3 English B2 Engineering and Engineering Trades / 0710 , Prof. Koutroulis
Poland AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (PL KRAKOW02), Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications 2 2, 3 English B2 Information and Communication Technologies (ICTs) / 0610, Engineering and Engineering Trades / 0710 , Prof. Papaefstathiou
Poland WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (PL WARSZAW02) Faculty of Electronics and Infromation Technology 2 2, 3 Polish / English B1 Information and Communication Technologies (ICTs) 061 Prof. Zervakis
Portugal UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (P LISBOA03), Facultade de Ciencias e Technologia 2 2 English B1 Electronics and Automation / 0714 Prof. Zervakis
Spain Universidad de Valladolid 4 1, 2, 3 Spanish B1 0713 Electricity and Energy Prof. Gyftakis
Turkey SELCUK UNIVERSITY (TR KONYA01), Technology Faculty Department of Electrical Electronics Enineering 2 2, 3 English B1 Engineering and Engineering Trades / 071 , Prof. Christodoulakis
Turkey SELCUK UNIVERSITY (TR KONYA01), Technology Faculty Department of Engineering 2 2 English B1 Information and Communication Technologies (ICTs) 061 , , Prof. Christodoulakis
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης