Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το 2023, η Σχολή ΗΜΜΥ υπέγραψε νέα συμφωνία με το University of Southern California (USC) για ανταλλαγή προπτυχιακών φοιτητών. Το USC βρίσκεται στο Los Angeles και είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Η Πολυτεχνική Σχολή του USC είναι σταθερά στα 10-15 κορυφαία πολυτεχνεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις.

Με βάση τη συμφωνία, κάθε έτος τέσσερις (4) προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ θα εγγράφονται στο αντίστοιχο εξάμηνο του Τμήματος Electrical and Computer Engineering (ECE) του USC και θα παρακολουθούν προσφερόμενα εκεί μαθήματα, τα οποία θα συνυπολογίζονται στο πρόγραμμα σπουδών τους. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία την οποία θα ορίσουν τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα και η οποία θα βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια.

Οι φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ του ΠΚ απαλλάσσονται πλήρως των διδάκτρων (τα οποία στο USC έχουν ύψος περίπου 33.000 δολάρια/εξάμηνο) και αναλαμβάνουν μόνο το κόστος μετακίνησης και διαβίωσης. Επιπλέον, η Σχολή ΗΜΜΥ διερευνά τρόπους χρηματοδότησης των φοιτητών της ώστε να καλύπτεται μέρος του κόστους διαβίωσής τους στο Los Angeles.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, φοιτητές των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών του USC θα μετακινούνται επίσης στο ΠΚ στα Χανιά και θα παρακολουθούν τα εδώ προσφερόμενα μαθήματα, τα οποία κατόπιν θα αναγνωρίζονται από το USC ως μέρος των προπτυχιακών σπουδών τους.

Η διάρκεια της συμφωνίας είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης, και θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αναφορά στη συμφωνία γίνεται στην επίσημη σελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του USC, στον σύνδεσμο https://studenttravelabroad.usc.edu/index.cfm?FuseAction=Programs.ViewProgramAngular&id=10463. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα μόλις τρία πανεπιστήμια παγκοσμίως με τα οποία έχει συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών η Πολυτεχνική Σχολή του USC. Τα άλλα δύο είναι το National University of Singapore και το Hong Kong University of Science and Technology, τα οποία καταλαμβάνουν τις θέσεις 8 και 60, αντίστοιχα, στη λίστα QS World University Rankings 2024 με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης