Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2024 του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJiK0TrVCU5-0yu0IueRG41YXC_HhC9y1L5wWvoqOp4/edit?usp=share_link&ouid=113698780309331844209&rtpof=true&sd=true.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης