Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από τη Σχολή ΗΜΜΥ το Εαρινό Εξάμηνο 2024 είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://docs.google.com/spreadsheets/d/14oWmKJJDXeSMSLO_LCGwXKeNRkAR_uCppsSSPWxYXtQ/edit?usp=sharing.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης