Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SINGLE DISPLAY person

Κρεμμυδά Σοφία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κρεμμυδά Σοφία
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Εργαστήριο:ΚΕΓΕΠ (Γλωσσικό Κέντρο)
Email:skremmyda<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037446
Τοποθεσία:Γραφείο: ΚΕΓΕΠ (Ε1)
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης