Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Καλαϊτζάκης Κώστας

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καλαϊτζάκης Κώστας
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Email:kkalaitzakis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.elci.tuc.gr/index.php?id=1450
Τηλέφωνο:2821037291
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Α-23, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικές ∆ιατάξεις, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Αισθητήρες, Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχου, Βιοϊατρικές Εφαρµογές.

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πήρε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1977 και το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης το 1983.

Εκπαίδευση: 

  • Ph.D.στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 1983
  • B.Sc. Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1977

Ερευνητικά Πεδία:

  • Αισθητήρες και διατάξεις μετρήσεων βασισμένες σε νέες τεχνικές (fuzzy, neural, genetic, data fusion)
  • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (διασύνδεση με το δίκτυο, αυτόνομα συστήματα)
  • Ηλεκτρονικά ισχύος (μεταλλάκτες και μετατροπείς, μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά)
  • Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου βασισμένες σε ασαφή λογική (fuzzy logic), νευρωνικά δίκτυα (neural networks) και γενετικούς αλγορίθμους (genetic algorithms) για βιομηχανικές εφαρμογές
  • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (BMS)
  • Συστήματα εμβιομηχανικής (bioengineering) και βιοϊατρικής (biomedical)
  • Συστήματα αφαλάτωσης νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικών διατάξεων στη γεωργία για εξοικονόμηση υδατικών πόρων, βελτιστοποίηση της παραγωγής, κλπ.

Τομέας: Τομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Εργαστήριο: Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μαθήματα: "Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων", "Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρες" και "Ειδικά θέματα σε Συστήματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων"

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης