Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SINGLE DISPLAY person

Καρασμάνογλου Απόστολος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καρασμάνογλου Απόστολος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας)
Email:akarasmanoglou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037039
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.014, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης