Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SINGLE DISPLAY person

Λαζίδης Απόστολος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Λαζίδης Απόστολος
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Διοικητικό Τμήμα:Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.Μ.)
Email:alazidis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:https://www.aplaz.gr/
Τηλέφωνο:2821037283
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.013, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης