Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SINGLE DISPLAY person

Γιολδάσης Νεκτάριος

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γιολδάσης Νεκτάριος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Εργαστήριο:TUC/MUSIC (Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών)
Email:ngioldasis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.music.tuc.gr/Person.show?ID=5
Τηλέφωνο:2821037397
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Β-65, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από τη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2000 είναι μέλος του εργαστηρίου TUC/MUSIC και έχει συμμετάσχει σε πολλά Ερευνητικά & Αναπτυξιακά έργα του Εργαστηρίου. Από το 2006 ανήκει στα μόνιμα μέλη του Εργαστηρίου TUC/MUSIC. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων διαδικτύου, τα υπηρεσιο-κεντρικά συστήματα, οι εφαρμογές σημασιολογικού ιστού, η σημασιολογική αλληλεπίδραση και η ενσωμάτωση συστημάτων, καθώς και οι υποδομές και εφαρμογές ψηφιακών βιβλιοθηκών.

Ερευνητικά Πεδία: Πληροφοριακά Συστήματα Διαδικτύου, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Συστήματα Διαχείρισης (Πολυμεσικού) Περιεχομένου, Σημασιολογικός Ιστός, Ανοικτά και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα και Ενοποίηση Συστημάτων, Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιο-κεντρικών Συστήματων Διαδικτύου

Μαθήματα: Δομημένος Προγραμματισμός, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης