Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Αράπη Πολυξένη

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αράπη Πολυξένη
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Εργαστήριο:SoftNet (Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών)
Email:parapi<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.softnet.tuc.gr/~xenia
Τηλέφωνο:2821037431
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Α-12, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Σύντομο Βιογραφικό: Η Πολυξένη Αράπη αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2003. Η Διπλωματική της εργασία βραβεύτηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως η καλύτερη στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών για το 2003. Είναι επίσης κάτοχος M.Sc. από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2002 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (TUC/MUSIC) του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα μέχρι σήμερα (βλ. παρακάτω). Κάποια από αυτά ήταν κοινά με το Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, από όπου πήρε το διδακτορικό της (Ph.D.) στην Πληροφορική το 2017. Aνήκει επίσης στο μόνιμο εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και είναι τεχνική συντονίστρια του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού & Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet) από το 2006. 

Έχει συμμετάσχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης: FP5-IST/UP-TV “Ubiquitous Personalised Interactive Multimedia TV Systems and Services” (IST-1999-20751), LdV/ADONIS “Advanced On-The-Job E-Training Solutions in E-Business for SMEs” (HU/01/B/F/PP-136029), LdV/KNOSOS “New media knowledge village for innovative e-learning solutions” (EL/2002/B/F/114025), LdV/CHIRON “Referring Innovative Technologies and Solutions for Ubiquitous Learning” (FR/04/C/F/RF-81103), FP6-IST/DELOS II “DELOS Network of Excellence in Digital Libraries” JPA2 subproject “Interoperability of eLearning applications with digital libraries” (507618), FP6-IST/LOGOS “Knowledge-on-Demand for Ubiquitous Learning” (FP6/IST/P-027451), LLL/iQTool “Innovative eLearning Tool for Quality Training Material in VET” (134712-LLP-2007), LdV TOI/Organic.Mednet “Developing the Skills of Organic Agriculture Trainers for the Mediterranean” (2009-1-ES1-LEO05-10399), FP7-ICT-PSP/Natural Europe “Natural History & Environmental Cultural Heritage in European Digital Libraries for Education” (FP7-ICT-PSP: 250579), FP7-ICT-PSP/Open Discovery Space “A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources” (FP7-ICT-PSP: 297229), LdV/QONIAon “VET Qualification Practice for eInclusion” (2013-1-TRI-LEO05-47585), ECHO/EVANDE “Enhancing Volunteer Awareness and education against Natural Disasters through E-learning”, Project co-funded under the Union Civil Protection Mechanism (ECHO/SUB/2014/693261), “Concepts and Models for Innovation Ecosystems of Digital Cultural Assets” (DN02/06/15.12.2016), Erasmus+/MILAN “Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET in Advanced Manufacturing Programme” (2018-1-PL01-KA202-050812), Erasmus+/TI4 "Technology for Industry 4 for Teachers and Trainers of Vocational Education" (2019-1-SK1-KA202-060772), Erasmus+/E-Coach "Towards e-coaching, the first step to build trust with a digital coach" (2020-1-PL01-KA226-HE-095455)

Εκπαίδευση: 

  • Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην Πληροφορική, Ινστιτούτο Μαθηματικών και Πληροφορικής, Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, 2017 
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην Ηλεκτρονική Μηχανική και Μηχανική Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2011
  • Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2003

Ερευνητικά Πεδία: Συστήματα και Εφαρμογές Υποστήριξης Μάθησης, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης (Πολυμεσικού) Περιεχομένου, Τεχνολογίες Διαδικτύου και Παγκοσμίου Ιστού, Βάσεις Δεδομένων, Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα και Ενοποίηση Συστημάτων, Αρχιτεκτονικές Υπηρεσιο-κεντρικών Συστημάτων Διαδικτύου.

Τομέας: Πληροφορικής

Εργαστήριο: Τεχνολογίας Συστημάτων Λογισμικού και Δικτυακών Εφαρμογών (SoftNet)

Μαθήματα (εργαστηριακές ασκήσεις): Λειτουργικά Συστήματα, Δομημένος Προγραμματισμός 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης