Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Καζάσης Φώτης

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καζάσης Φώτης
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΗΜΜΥ (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
Εργαστήριο:TUC/MUSIC (Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφορικών Συστημάτων και Εφαρμογών)
Email:fkazasis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.music.tuc.gr/Person.show?ID=1
Τηλέφωνο:2821037396
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Β-71, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος

Στοιχεία βιογραφικού

Ειδικότητα: Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Σύντομο Βιογραφικό: 

  • Μέλος ΕΔΙΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Οκτώβριος 2020 - τώρα).
  • Μέλος ΕΤΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Ιούλιος 2014 – Οκτώβριος 2020).
  • Υπάλληλος ΙΔΑΧ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Νοέμβριος 2001 – Ιούλιος 2014).
  • Επιστημονικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών  Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων – Πολυτεχνείο Κρήτης (Οκτώβριος 1990 – τώρα).
  • Υποστήριξη και συντονισμό σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα (Οκτώβριος 1990 – τώρα)

Εκπαίδευση:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Masters) στην Μηχανική Υπολογιστών από το Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών, Νοέμβριος 1995
  • Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Σεπτέμβριος 1990

Ερευνητικά Πεδία: Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμέσων, Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων, Αυτοματισμός Γραφείου και Συστήματα Ανάκτησης Πληροφορίας

Τομέας: Πληροφορικής

Εργαστήριο: Διανεμημένων Πληροφοριακών  Συστημάτων και Εφαρμογών

Μαθήματα: Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική, Βάσεις Δεδομένων

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης