Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Στην 6η/06-02-2023 Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΗΜΜΥ, ορίστηκαν οι παρακάτω επιτροπές για το Εαρινό Εξάμηνο 2023. Η κάθε επιτροπή θα εστιάζει στα μαθήματα (κυρίως στα υποχρεωτικά) του συγκεκριμένου εξαμήνου και τα αντικείμενά της θα είναι η μεταφορά εμπειρίας από προβλήματα στο παρελθόν, η καταγραφή των υποχρεώσεων του εξαμήνου, ο συντονισμός μεταξύ μαθημάτων (κυρίως των υποχρεωτικών), και η επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν. Η κάθε επιτροπή συντονίζεται από τον Σύμβουλο Σπουδών του αντίστοιχου εξαμήνου. Όλες οι επιτροπές έχουν θητεία έως τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023.

 

Επιτροπή 2ου Εξαμήνου 2022-2023

Νικόλαος Γιατράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Σύμβουλος 2ου Εξαμήνου και Συντονιστής της Επιτροπής

Δημήτριος Αγγελάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτριος Κανδυλάκης, Καθηγητής

Μίνως Πετράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κωνσταντίνος Πισιμίσης, εκπρόσωπος φοιτητών

 

Επιτροπή 4ου Εξαμήνου 2022-2023

Κωνσταντίνος Γυφτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σύμβουλος 4ου Εξαμήνου και Συντονιστής της Επιτροπής

Νικόλαος Μπεκιάρης-Λυμπέρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευριπίδης Πετράκης, Καθηγητής

Νικόλαος Φασαράκης, Συμβασιούχος Διδάσκων

Ευάγγελος Κοκολογιάννης, εκπρόσωπος φοιτητών

 

Επιτροπή 6ου Εξαμήνου 2022-2023

Αθανάσιος Λιάβας, Καθηγητής, Σύμβουλος 6ου Εξαμήνου και Συντονιστής της Επιτροπής

Αντώνιος Δεληγιαννάκης, Καθηγητής

Σωτήριος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γεώργιος Σταυρακάκης, Καθηγητής

Αλέξανδρος Τογρίδης, εκπρόσωπος φοιτητών

 

Επιτροπή 8ου Εξαμήνου 2022-2023

Θρασύβουλος Σπυρόπουλος, Καθηγητής, Σύμβουλος 8ου Εξαμήνου και Συντονιστής της Επιτροπής

Μιχαήλ Λαγουδάκης, Καθηγητής

Μιχαήλ Κρατημένος, εκπρόσωπος φοιτητών

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης