Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Στρατηγικός στόχος του ΠΜΣ ΗΜΜΥ

Στρατηγικός στόχος του ΠΜΣ ΗΜΜΥ είναι η διεξαγωγή, διατήρηση, και συνεχής βελτίωση της έρευνας που εκπονείται από τα μέλη της Σχολής, καθώς και η αναβάθμιση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας της Σχολής και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Προσφέρεται εξειδίκευση στις παρακάτω περιοχές.

  1. Ενεργειακά Συστήματα
  2. Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  3. Μαθηματικά
  4. Πληροφορική
  5. Συστήματα
  6. Τηλεπικοινωνίες
  7. Φυσική

Βασικά Στοιχεία

Μεταπτυχιακός τίτλος: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ειδικεύσεις:
  • Τηλεπικοινωνίες, Επεξεργασία Σήματος, και Αυτόματο Έλεγχο
  • Επιστήμη και Μηχανική των Υπολογιστών
  • Ηλεκτρονική, Ενέργεια, και Κβαντικά Συστήματα
Γλώσσα: Αγγλικά*
Δίδακτρα: όχι
Ελάχιστη διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
Απαιτούμενα μεταπτυχιακά μαθήματα: 3 μαθήματα για την Επιλογή 1
7 μαθήματα για την Επιλογή 2
Επόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Ιουλίου 2024

*ορισμένα μαθήματα διδάσκονται στα ελληνικά αλλά δεν είναι υποχρεωτικά

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών 2023-2024 για το ΠΜΣ HMMY περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών για το πρόγραμμα σε ένα εύχρηστο τεύχος, διαθέσιμο σε μορφή pdf, για κάθε ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις ακόλουθες σελίδες:

Το πρόγραμμα ρυθμίζεται από το ΦΕΚ Β-1571/08.05.2018 και τον Νόμο 4957/21.07.2022.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης