Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE EREYNA

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου «IntelIoT»

Έναρξη του προγράμματος «Intelligent, distributed, human-centered and trustworthy IoT environments» (IntellIoT), ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο προϋπολογισμού €8εκ. με αντικείμενο τη Επόμενη Γενιά συστημάτων IoT

Λογότυπο του έργου

Εικόνα 1. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του IntellIoT.

Εικόνα 2. Προτεινόμενη Εφαρμογή του IntellIoT στο τομέα της γεωργίας - Απομακρυσμένος έλεγχος και λειτουργία ενός ευφυούς στόλου γεωργικών μηχανημάτων.

Εικόνα 3. Προτεινόμενη εφαρμογή του IntellIoT στο τομέα της υγείας - συνεχής και προσαρμοζόμενη υποστήριξη ασθενών για την ασφαλή τους αποκατάσταση και ανάνηψη.

Εικόνα 4. Προτεινόμενη εφαρμογή IntellIoT στον κατασκευαστικό τομέα - συνεργασία ανθρώπου - μηχανής σε επιβάλλον μοιραζόμενης κατασκευαστικής διαδικασίας.

Έναρξη του προγράμματος IntellIoT, ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο προϋπολογισμού €8εκ. με αντικείμενο τη Επόμενη Γενιά συστημάτων IoT

  • Το έργο ‘IntellIoT’ προτείνει ευφυείς, αυτόνομες και ανθρωποκεντρικές λύσεις για τους τομείς της υγείας, της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής
  • Χρησιμοποιώντας Τεχνητή Νοημοσύνη και τεχνολογίες Internet of Things (IoT) και αξιοποιώντας τις δυνατότητες επικοινωνίας των επερχόμενων δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), το IntellIoT σκοπεύει στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής αναφοράς για την ανάπτυξη εφαρμογών που μπορούν να διαχειριστούν απομακρυσμένες δραστηριότητες επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό αποδοτικότητας και ασφάλειας 
  • Το έργο έχει διάρκεια τρία χρόνια, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνολικό προϋπολογισμό €8 εκ. και συμμετέχουν 13 εταίροι από εννιά χώρες, ανάμεσα στους οποίους και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η έλευση της πανδημίας του κορονοϊού, έχει τοποθετήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες σε μια πρωτόγνωρα σημαντική θέση για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, καθώς και τη συνέχιση (ή και ανάπτυξη) οποιωνδήποτε βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τεχνολογίες Internet of Things (IoT) καθίστανται εξαιρετικά εργαλεία, όμως η πραγματικότητα που έχει επιβάλλει ο ιός Covid-19, αναγκάζει τις σχετικές εφαρμογές να μετασχηματιστούν από απλές λειτουργίες διασύνδεσης συσκευών και να προσθέσουν χαρακτηριστικά ευφυΐας, αυτόνομης λειτουργίας και επαυξημένης ασφάλειας σε όλο τους το εύρος και ειδικότερα στους κόμβους που βρίσκονται πλησιέστερα στους τελικούς χρήστες (edge).

Το έργο H2020 IntellIoT (Intelligent, distributed, human-centered and trustworthy IoT environments), αποτελεί μια πανευρωπαϊκή δράση Έρευνας και Καινοτομίας που ξεκίνησε επίσημα την 1η Οκτωβρίου 2020. Είναι μία από τις έξι Δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Actions – RIA) που ξεκίνησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020 με το στόχο να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και συνεργασίες στον ευρωπαϊκό χώρο εστιάζοντας στην επόμενη γενιά συστημάτων Internet of Things που βασίζονται στη χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας 5G. 

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής αναφοράς που θα επιτρέψει την υλοποίηση και λειτουργία (ημι-) αυτόνομων εφαρμογών IoT, η ευφυΐα των οποίων θα εξελίσσεται δυναμικά μέσω της διατήρησης του ανθρώπινου παράγοντα στην διαδικασία λειτουργίας. Για την πραγματοποίηση του στόχου αυτού απαιτείται η υλοποίηση αξιόπιστων και αποδοτικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα άκρα του δικτύου (δηλαδή κοντά στους χρήστες και τις συσκευές IoT) και η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως κατανεμημένα συστήματα, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας. Ταυτόχρονα, απαιτούνται σημαντικές καινοτομίες στους τομείς της ασφάλειας, προκειμένου οι τελικοί χρήστες να μπορούν να εμπιστευθούν τη χρήση αυτών των συστημάτων και να διασφαλίζονται η προστασία και ιδιωτικότητα τους.


Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι από εννιά διαφορετικές χώρες. Τον συντονισμό του προγράμματος έχει η εταιρεία Siemens AG (Γερμανία) και συμμετέχουν πλην του Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων τα Πανεπιστήμια Aalborg (Δανία), Oulu (Φιλανδία), St. Gallen (Ελβετία), η Μεταπτυχιακή Σχολή Μηχανικών και Κέντρο Ερευνών Eurecom (Γαλλία), το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και οι εταιρείες ΤΤControl (Αυστρία), Philips (Ολλανδία), Sphynx Analytics (Κύπρος), Holo-Industrie (Γερμανία), AVL (Αυστρία) και Startup Colors (Γερμανία). Πέρα από την ανάπτυξη των βασικών τεχνολογιών που προτείνει το IntellIoT, το έργο περιλαμβάνει και την εφαρμογή και πειραματική αξιολόγηση τους σε τρεις πραγματικές εφαρμογές που θα καλύπτουν τους τομείς της υγείας, της γεωργίας και της κατασκευαστικής βιομηχανίας (Εικόνες 2 έως 4). Στα πλαίσια αυτών των τριών εφαρμογών κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν δύο ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής προς τρίτους φορείς και συγκεκριμένα Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και εταιρείες startup. Αυτές θα κληθούν να αναπτύξουν πιλοτικές εφαρμογές και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τη πλατφόρμα του IntellIoT με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν. Το έργο θα επιχορηγήσει τις προσπάθειες αυτές με ποσά μέχρι €150,000.

Το Ε.Π.Ι. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο έργο IntellIoT

To Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Ε.Π.Ι.Τ.Σ) του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετέχει ως ερευνητικός εταίρος στο έργο IntellIoT με ενεργό ρόλο καθόλη τη διάρκεια του (Οκτώβριος 2020 έως και Σεπτέμβριος 2023) και συνολικό προϋπολογισμό €426.250. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Αναπλ. Καθ. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Σωτήρης Ιωαννίδης και στην εκπόνηση του έργου συμμετέχει η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Μικροεπεξεργαστών και Υλικού της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. 

Στα πλαίσια του έργου, το Ε.Π.Ι.Τ.Σ. θα αναλάβει την ανάπτυξη τεχνολογιών διασύνδεσης ετερογενών συσκευών και παρουσίασης τους προς εξωτερικές υποδομές με έναν ενιαίο τρόπο (common semantics) με στόχο τη δημιουργία ενός κόμβου διασύνδεσης σε ένα σύστημα πρακτόρων (Interoperability Box / HyperMAS). Ταυτόχρονα, το Ε.Π.Ι.Τ.Σ. θα ηγηθεί της έρευνας που σχετίζεται με θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάπτυξη υπολογιστικών μηχανισμών βασισμένων σε εμπιστοσύνη (trust-based computing) με στόχο να λειτουργήσουν ως ένα κατανεμημένο σύστημα ανίχνευσης εισβολών (distributed Intrusion Detection System) που θα μπορεί να διακρίνει εξουσιοδοτημένες οντότητες στο δίκτυο από κακοήθεις κόμβους ή κόμβους που έχουν παραβιαστεί, καθώς και προηγμένα συστήματα για την προστασία μη εποπτευόμενων επικοινωνιών μεταξύ μηχανικών κόμβων (Machine -to-Machine communications) χρησιμοποιώντας τεχνικές Μετακινούμενου Στόχου (Moving Target Defenses). Tέλος, το Ε.Π.Ι.Τ.Σ. θα αναλάβει την υλοποίηση βασικών μηχανισμών ασφαλείας (όπως π.χ. κρυπτογράφηση) κατάλληλων για εκτέλεση σε συσκευές με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους.


Επικοινωνία:

Σύνδεσμοι:

Επιπλέον Υλικό: 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης