Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Η Σχολή ΗΜΜΥ προσελκύει έναν συνεχώς αυξανόμενο προϋπολογισμό εξωτερικής χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

Ο προϋπολογισμός που προσελκύει η Σχολή ΗΜΜΥ από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης ετησίως είναι συνεχώς αυξανόμενος και, από το 2021 έως σήμερα, είναι συνεχώς υψηλότερος από την ετήσια κρατική χρηματοδότηση (η οποία παρουσιάζεται κατά προσέγγιση και αφορά κυρίως στη μισθολογική δαπάνη του μόνιμου προσωπικού της Σχολής).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης