Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE EREYNA

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου SΤSP

Ψηφιακή Πλατφόρμα Χωροχρονικής Διαμεσικής Αφήγησης Ιστορικών και Πολιτιστικών Γεγονότων για την Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών ΜμΕ

Spatiotemporal, Transmedia Storytelling Platform of Historical, Cultural and Mythical Events for Digital Marketing of SMEs Products and Services (SΤSP)

Η πρόταση υποβλήθηκε από το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της Σχολής ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC/MUSIC), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή Σταύρο Χριστοδουλάκη, σε συνεργασία με την εταιρεία Αιγαίου Solutions Σύμβουλοι Καινοτομικών εφαρμογών & Νέων Τεχνολογιών Α.Ε. Το συνολικό κόστος της πράξης ανέρχεται στα 498.200 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου προτείνεται η ανάπτυξη μιας ανοιχτής, ολοκληρωμένης Ψηφιακής Πλατφόρμας (ΨΠ) για την οπτική απεικόνιση σύνθετων ιστορικών γεγονότων και διαδικασιών ή μύθων οι οποίες έλαβαν χώρα στην Κρήτη και θα παρουσιάζονται μέσω κινητών συσκευών (έξυπνα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες) με σκοπό το ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (διαμονή εστίαση, μεταφορές ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.) χρησιμοποιώντας βασικές αρχές και μηχανισμούς της διαμεσικής αφηγηματικής εξιστόρησης (transmedia storytelling) και της ενεργής συμμετοχής των αναγνωστών (reader engagement) επιτρέποντας τη συμμετοχή τους στην εμπειρία της αφήγησης.

Η ΨΠ θα παρέχει ένα εργαλείο σχεδιασμού, δημιουργίας και διαχείρισης διαμεσικού (transmedia) πολυμεσικού περιεχομένου για την οπτικοποιημένη περιγραφή και χωροχρονική (spatiotemporal) αναπαράσταση ιστορικών ή/και φανταστικών γεγονότων (επεξεργασία σεναρίων, σκηνών, πλοκής, πεδίων μαχών, οπτικοακουστικών τεκμηρίων, φωτογραφιών, κλπ). Το εργαλείο θα βασίζεται σε ένα μοντέλο χωροχρονικής, οπτικοποιημένης αναπαράστασης και αφηγηματικής περιγραφής γεγονότων το οποίο θα περιγράφεται από μια τυπική (formal) γλώσσα και το οποίο στη συνέχεια θα οργανώνεται, θα δομείται (packaging) και θα παρέχεται ως είσοδος στην εφαρμογή για κινητές συσκευές για την αναπαραγωγή και παρουσίασή του (player application) η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πράξης.

Τοπικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) του Τουρισμού θα μπορούν να εγγράφονται στην ΨΠ και να σχεδιάζουν στοχευμένες καμπάνιες διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Για την επικοινωνία αλλά και την αξιολόγηση της ΨΠ, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου θα γίνει ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική επίδειξη μέσω της ΨΠ του ιστορικού γεγονότος της Μάχης της Κρήτης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια της Εθνικής Αντίστασης στο νησί έως και την απελευθέρωσή του.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης