Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE EREYNA

Ανάληψη Ερευνητικού Έργου Natural Europe

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο ICT-PSP Programme στο Σταύρο Χριστοδουλάκη


Τίτλος: Natural History & Environmental Cultural Heritage in European Digital Libraries for Education (Natural Europe)


Οκτώβριος 2010

Περισσότερες πληροφορίες στοhttp://www.music.tuc.gr/Project.show?ID=46

 

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης