Προσφορά εργασίας - Σελίδα 2 από 2

Πρόκειται για μια νέα θέση προγραμματιστή/τεχνικού στο εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ, που...

περισσότερα

JUNIOR PLANNING MANAGER: Master’s Engineering degree minimum criterion

Υποβολή αίτησης: https://www.pgcareers.com/job/warsaw/junior-planninng-manager...

περισσότερα

Engineering Internship 2018 in Brussels, Belgium

περισσότερα

Required profile

The Research and Development Rotechnology’s department is looking for an experienced researcher with a doctoral degree or at least...

περισσότερα

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Τίτλος Πρόσκλησης: TB07/2018

Κωδικός Πρόσκλησης: Α.Π....

περισσότερα

Ζητείται προγραμματιστής για συντήρηση και ανάπτυξη κώδικα συστήματος ERP, κυρίως πάνω στην δημιουργία αναφορών, ελέγχου διαδικασιών παραγωγής και...

περισσότερα

Ζητούνται πτυχιούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών / Προγραμματιστές για θέσεις εργασίας στο ΝΙΗ (National Institute of Health) της Αμερικής σχετικά με την...

περισσότερα

NXP Semiconductors enables secure connections and infrastructure for a smarter world, advancing solutions that make lives easier, better and safer. As...

περισσότερα

QBrokers Hellas, a leading insurance broker in Greece, is currently seeking to recruit two talented Mid/Senior .Net Developers and two eager to learn...

περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης
--