Προσφορά εργασίας - Σελίδα 2 από 3

Postdoctoral Fellow in Data Science at the Department of Computer and Systems Sciences. Closing date: 30 September 2018.

The Department of Computer...

περισσότερα

Η εταιρία Manpower Group αναζητεί εκ μέρους της εταιρίας Elpedison, στέλεχος Maintenance Officer για το εργοστάσιο παραγωγής στην περιοχή της Θίσβης,...

περισσότερα

The company is a leading provider of innovative façade and roof constructions made of glass, steel, aluminium and membranes. The company’s 1,000+...

περισσότερα

Πρόκειται για μια νέα θέση προγραμματιστή/τεχνικού στο εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του ΙΜΣ-ΙΤΕ, που...

περισσότερα

JUNIOR PLANNING MANAGER: Master’s Engineering degree minimum criterion

Υποβολή αίτησης: https://www.pgcareers.com/job/warsaw/junior-planninng-manager...

περισσότερα

Engineering Internship 2018 in Brussels, Belgium

περισσότερα

Required profile

The Research and Development Rotechnology’s department is looking for an experienced researcher with a doctoral degree or at least...

περισσότερα

Επωνυμία εργοδοτικού φορέα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

(ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Τίτλος Πρόσκλησης: TB07/2018

Κωδικός Πρόσκλησης: Α.Π....

περισσότερα

Ζητείται προγραμματιστής για συντήρηση και ανάπτυξη κώδικα συστήματος ERP, κυρίως πάνω στην δημιουργία αναφορών, ελέγχου διαδικασιών παραγωγής και...

περισσότερα

Ζητούνται πτυχιούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών / Προγραμματιστές για θέσεις εργασίας στο ΝΙΗ (National Institute of Health) της Αμερικής σχετικά με την...

περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης