Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης πρόκειται να προσληφθούν για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι καταλλήλων προσόντων για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ή/και φροντιστηριακών ασκήσεων (κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος/πτυχίου Α.Ε.Ι.) των παρακάτω μαθημάτων:

 

Γραμμική Άλγεβρα

Ηλεκτρονική ΙΙ

Λογική Σχεδίαση

Λογισμός Μίας Μεταβλητής

Σήματα και Συστήματα

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Ψηφιακά Υπολογιστικά Συστήματα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Ηλεκτρικές Μηχανές

 

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν ανάλογα με την ιεράρχηση των αναγκών της Σχολής από τη Συνέλευση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση (επισυνάπτεται) και βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία της Σχολής (grammateia-ece@tuc.gr) από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν Β’ θέση στο Δημόσιο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάθεση της σχετικής άδειας, εφόσον επιλεγούν, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grammateia-ece<στο>tuc.gr).

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης