Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

PhD position, ERC Consolidator Grant C-NORA

  • Position: PhD student researcher
  • Starting date: Summer/Fall 2024
  • Duration: 36–48 months
  • Salary: Competitive
  • Project: ERC Consolidator Grant C-NORA
  • Supervisor: Prof. Nikolaos Bekiaris-Liberis
  • Location: Department of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece.

Research Topic and Requirements

The researchers will conduct research in control theory, related to control of distributed parameter and hybrid systems, and their applications to epidemics and blood transport. The successful candidates should be motivated and committed to perform research independently, collaborate with the members of the research group, as well as be actively involved in departmental activities. The researchers should hold a diploma in Electrical/Computer or Mechanical Engineering or Mathematics/Physics or related field. A MS degree in control engineering or applied mathematics or related field is not a prerequisite, but it is highly desirable. In particular, the PhD researchers should have strong mathematical background on ODE/PDE dynamic systems and/or functional/numerical analysis, as well as strong control-theoretic background and research interest. Good programming abilities are also required.

Application

The potential candidates should apply sending to bekiaris-liberis@ece.tuc.gr i) a CV, ii) copy of diplomas and transcripts, iii) names and email addresses of two potential referees, and iv) a brief statement of their research interests and how these are related to the aforementioned research topics

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης