Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

SIGLE NEWS - DO NOT DELETE

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων

Η Κοσμητεία της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη 1η/11-09-2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη δύο (2) Εντεταλμένων Διδασκόντων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου της Σχολής, ως ακολούθως:

Α) Μία (1) θέση εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά» για διδακτικό έργο που αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος «Λογισμός Μίας Μεταβλητής».

Β) Μία (1) θέση εντεταλμένου διδάσκοντα στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική» για διδακτικό έργο που αφορά στη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος «Ηλεκτρονική ΙΙ».

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 25/09/2023.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης