Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις

26 Apr 2023, 13:00 Athens time, 2041

 

Διαβάστε περισσότερα

1 Feb 2023, 11:00 Athens time, 145Π58 (Thelma Mavridou)

 

Διαβάστε περισσότερα

20 Dec 2022, 15:00 Athens time, 141Π98 (Thelma Mavridou)

 

Διαβάστε περισσότερα

16 Dec 2022, 17:00 Athens time, 145Π58 & via Zoom

 

Διαβάστε περισσότερα

15 Dec 2022, 14:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

02 Dec 2022, 17:00 Athens time, 145Π58 and remotely via Zoom

 

Διαβάστε περισσότερα

25 Nov 2022, 15:00 Athens time, remotely via Zoom

 

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2022, 15:00 Athens time, remotely via Zoom

 

Διαβάστε περισσότερα

11/11/2022, 17:00 Athens time, remotely via Zoom and on Campus 145.Π58

Διαβάστε περισσότερα

11/11/2022, 16:00 Athens time, remotely via Zoom

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης