Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Facebook  Η Σχολή ΗΜΜΥ στο Youtube

Συνέδρια - Ημερίδες - Διαλέξεις

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, o Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την εταιρεία Ne…

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2023, 11:00, 141Π-98, Stephen R. Ellis, NASA Ames Research Center (ret)

Διαβάστε περισσότερα

04 May 2023, 11:00 Athens time, online

 

Διαβάστε περισσότερα

02 May 2023, 10:00 Athens time, online

 

Διαβάστε περισσότερα

26 Apr 2023, 13:00 Athens time, 2041

 

Διαβάστε περισσότερα

1 Feb 2023, 11:00 Athens time, 145Π58 (Thelma Mavridou)

 

Διαβάστε περισσότερα

20 Dec 2022, 15:00 Athens time, 141Π98 (Thelma Mavridou)

 

Διαβάστε περισσότερα

16 Dec 2022, 17:00 Athens time, 145Π58 & via Zoom

 

Διαβάστε περισσότερα

15 Dec 2022, 14:00 Athens time, 145Π58

 

Διαβάστε περισσότερα

02 Dec 2022, 17:00 Athens time, 145Π58 and remotely via Zoom

 

Διαβάστε περισσότερα
© Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 2014
Πολυτεχνείο Κρήτης